wersja polskawersja rosyjskasłuchawkainfolinia 602 668 245facebook linkedin

KASY FISKALNE ONLINE

W maju 2019r. prezydent podpisał ustawę o kasach fiskalnych online. Stopniowo wszyscy podatnicy będą musieli wymienić kasę na nową. Ustawa przewiduje klika etapów wprowadzania nowych kas.

Obowiązkowo kasę fiskalną online będą musieli posiadać następujący przedsiębiorcy:

 • Styczeń 2020:
  • świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
  • sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.
 • Lipiec 2020
  • świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  • zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
 • Styczeń 2021
  • zakłady fryzjerskie;
  • zakłady kosmetyczne i kosmetologiczne;
  • firmy budowlane;
  • świadczące usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;
  • usługi prawnicze;
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu
 • Styczeń 2023
  • wszyscy pozostali przedsiębiorcy używający kas fiskalnych

Szef KAS czyli Krajowej Administracji Skarbowej będzie zarządzał danymi z kas fiskalnych online. Będzie on mógł udostępniać dane z kas Ministrowi Finansów oraz reprezentantom izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i celno-skarbowych. Dodatkowo Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadził będzie Centralne Repozytorium Kas (CRK). Dane zawarte w CRK:

 • głównie dane z paragonów czyli co, kiedy i za ile zostało sprzedane
 • informacje o fiskalizacji kasy,
 • informacje o zmianach stawek podatku,
 • informacje o zmianach adresu punktu sprzedaży,
 • informacje o datach dokonania przeglądów technicznych

Wymiana informacji między kasą fiskalną online a CRK ma się odbywać za pośrednictwem sieci teleinformatycznej w czasie rzeczywistym. Podatnik jest zobowiązany do zapewnienia połączenia, które umożliwi automatyczne bądź na żądanie przesyłanie danych. Co ważne, system ten będzie odbierał i gromadził informacje z kas fiskalnych online w celach analitycznych i kontrolnych.
Ulga na zakup kasy fiskalnej nadal będzie wynosić 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł). Z ulgi mogą skorzystać

 • podatnicy, którzy zobowiązani są do prowadzenia sprzedaży za pomocą kasy online i dokonali tego w obowiązującym ich terminie lub
 • podatnicy, którzy nigdy nie posiadali kasy rejestrującej online lub kas (z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) do prowadzenia ewidencji sprzedaży i dotychczas nie byli zobowiązani do jej stosowania.

Aby móc skorzystać z ulgi na zakup kasy należy spełnić dwa warunki:

 • ewidencja sprzedaży powinna zostać rozpoczęta za pomocą kasy online,
 • posiadać faktury potwierdzającej zakup kasy oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Na kasy „starego” typu, tj. z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, zakupionych po 1 maja 2019 roku nie obowiązuje ulga na zakup kasy. Od tego momentu ulga obejmuje wyłącznie kasy online.

Dodatkowe obowiązki związane z kasami fiskalnymi:

 • zapoznanie pracowników i wszystkich osób obsługujących kasę z podstawowymi zasadami jej prowadzenia, zasadami wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutkami ich nieprzestrzegania, w terminie do 31 maja br.
 • uzyskanie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z powyższymi informacjami od pracowników i wszystkich osób obsługujących kasę
 • zweryfikowanie, czy do stawek podatku VAT przypisane są właściwe litery (oznaczenia) na kasie fiskalnej – jeśli są inne, to ich zmiany należy dokonać do 1 sierpnia br. (dotychczas stosowane oznaczenia literowe od A do G można stosować do 31 lipca 2019 roku)
 • obowiązkowa fiskalizacja kasy online z udziałem serwisanta.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących