wersja polskawersja rosyjskasłuchawkainfolinia 602 668 245facebook linkedin

Doradztwo gospodarcze i podatkowe

Pieniądzom trzeba rozkazywać, a nie służyć” (Seneka)

 

W pełni zgadzamy się z tymi słowami Seneki, dlatego swoim klientom zapewniamy profesjonalne doradztwo. Dostarczamy bezpiecznych i efektywnych podatkowo rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

W ramach tej usługi oferujemy:

 • doradztwo przy zakładaniu i przekształcaniu działalności

 • przygotowanie wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

 • porady i konsultacje z zakresu prawa gospodarczego,

 • doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych, ubezpieczeniowych i planowania podatkowego,

 • przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń,

 • wyprowadzanie zaległości księgowych, podatkowych i kadrowych,

 • doradztwo przy sporządzaniu biznesplanów i prognoz finansowych,

 • redagowanie pism, skarg i odwołań od decyzji organów podatkowych i ZUS,

 • analizę planów Klienta pod względem skutków finansowych i podatkowych,

 • analizy finansowe przedsiębiorstwa,

 • przygotowanie wniosków kredytowych i leasingowych,

 • doradztwo prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej,

 • przygotowanie umów i kontraktów handlowych,

 • porady w zakresie formy i skutków likwidacji, przeprowadzenie likwidacji sporządzenie deklaracji, zawiadomień.

 • pomoc przy założeniu spółki (również dla obcokrajowców) oraz ich rejestracja w odpowiednich urzędach (KRS, US, GUS, ZUS)

 • analizowanie i sporządzanie dokumentacji cen transferowych

 • uczestnictwo w tworzeniu strategii finansowej

 • szkolenia specjalistyczne dla pracowników

POSIADAMY LICENCJĘ
MINISTRA FINANSÓW
NR LICENCJI 4399/2003

WYSOKIE UBEZPIECZENIE OC
DLA BIUR RACHUNKOWYCH
W PZU SA