wersja polskawersja rosyjskasłuchawkainfolinia 602 668 245facebook linkedin

AKTUALIZACJA WPISU W KRS DO 1 GRUDNIA 2019

         Przedsiębiorcy wpisani do KRS mają czas do 1 grudnia 2019r. na dokonanie zmian w zakresie przedmiotu działalności i adresów do doręczeń. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek ograniczenia w TYM rejestrze liczby wpisów dotyczących przedmiotu działalności (PKD) do 10 pozycji. Ponadto, konieczne jest ujawnienie w KRS jednego przeważającego przedmiotu działalności.

Celem tej zmiany jest ujawnienie faktycznego przedmiotu prowadzonej działalności. Nie oznacza to, że spółki muszą faktycznie ograniczyć swoją działalność lub zmieniać przedmiot działalności wskazany w umowie spółki (akcie założycielskim, statucie). Chodzi o ograniczenie wskazanych rodzajów działalności w KRS, aby uporządkować informacje w nim ujawniane.

15 września upłynął również termin na złożenie oświadczeń o adresach do doręczeń osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu w tym członków zarządu, prokurentów, wspólników (w przypadku spółek kapitałowych również osób uprawnionych do powołania członków zarządu). Jeżeli jeszcze nie złożyłeś takiego oświadczenia to szybko napraw swój błąd!

Sąd rejestrowy po upływie terminu (1 grudnia 2019r) będzie uprawniony do przeprowadzenia postępowania przymuszającego, którego celem będzie złożenie stosownych oświadczeń i uregulowania ilości wpisanych kodów PKD. Jeżeli podmiot mimo tego postępowania, nie złoży stosownych oświadczeń, sąd będzie mógł nałożyć grzywnę na członków zarządu lub wspólników uprawnionych do reprezentowania podmiotu w wysokości do 15 tys. zł. Kolejnym możliwym krokiem egzekucji powyższego przepisu jest zamiana grzywny na areszt.

Jak zmienić wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym?
Wniosek o zmianę danych PKD spółki przygotuj na formularzu:
– KRS-Z1 (dla spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej),
– KRS-Z2 (dla spółki komandytowo-akcyjnej),
– KRS-Z3 (dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej).
Do wniosku dołącz:
– załącznik KRS-ZM.